پی سی فاکس

آموزش ایجاد گرافیت حرفه ای در فوتوشاپ

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

آموزش ایجاد گرافیت حرفه ای در فوتوشاپ

آموزش ایجاد گرافیت حرفه ای در فتوشاپ – امروز با آموزش ایجاد یک افکت گرافیتی حرفه ای در فتوشاپ همراه شما عزیزان هستیم. در مطلب امروز یاد می گیرید که چگونه یک افکت گرافیتی را بر روی متن دلخواهتان در فتوشاپ ایجاد کنید. در این درس از استایل لایه ها و تابع Blend if کمک می‌گیریم.

آنچه برای این آموزش لازم دارید:

 

چگونه متن و پس زمینه را تنظیم کنیم؟

 

مرحله اول

ما برای این آموزش از پس زمینه دیوار آجری استفاده می‌کنیم. فتوشاپ را باز کنید و به مسیر File > open بروید و تصویر پس زمینه دیوار آجری را وارد محیط برنامه کنید. دقت داشته باشید برای این آموزش از هر پس زمینه‌ای می‌توانید استفاده کنید ولی برای نتیجه گیری بهتر، پس زمینه آجری مناسب تر است.

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله دوم

ابزار Type را انتخاب کنید. فونت Graffogie را برگزینید و اندازه آن را بر روی ۲۸۵ قرار دهید.

کلمه اول خود را تایپ کنید (Vote).

سپس به مسیر Type > Warp Text بروید. گزینه Style را بر روی Shell upper تنظیم کنید. سایر تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید:

 • Bend: 21%
 • Horizontal Distortion: -29%
 • Vertical Distortion: 22%

در نهایت بر روی OK کلیک کنید.

اولین حرف از کلمه‌ ی خود را به حالت انتخاب در بیاورید. سپس به پنل Character بروید و مقدار tracking را بر روی ۷۵- تنظیم کنید.

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله سوم

از ابزار Type استفاده کنید و دو کلمه دیگر (For) و (Pedro) را بنویسید. اطمینان حاصل کنید که هر یک از کلمات در لایه‌ای مجزا نوشته شده باشند.

کلمه For را با اندازه ۱۱۶ و Tracking 75 بنویسید. کلمه Pedro را نیز در لایه‌ای جدید با اندازه ۲۵۵ و Tracking 75 بنویسید

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله چهارم

برای جابجایی نوشته‌ها از ابزار Move استفاده کنید.

از پنل Layers هر سه لایه را به حالت انتخاب در بیاورید.

کلید ترکیبی Ctrl+T را فشار دهید و مقدار Rotate یا زاویه چرخش را بر روی ۸- تنظیم کنید.

در پایان این مرحله، متن ما آماده است تا افکت‌های گرافیکی را بر روی آن اعمال کنیم.

آموزش ایجاد گرافیت حرفه ای در فوتوشاپ

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

ایجاد اولین افکت گرافیتی

مرحله اول

با لایه کلمه اول (Vote) طراحی را آغاز می‌کنیم. لایه را انتخاب کنید و به مسیر Layer > Layer Style > Blending Options بروید.

سپس تنظیمات قسمت Blending Option را مطابق تصویر زیر قرار دهید.

 • Advanced Blending: 0%
 • Blend if: Grey
 • Underlying Layer: کلید Alt را پایین نگه دارید و بر روی نشانگر سفید کلیک کنید تا تقسیم به دو شود. سپس نشانگر سمت راست را بر روی ۲۳۶ و نشانگر سمت چپ را بر روی ۱۶۱ تنظیم کنید.

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

 

مرحله دوم

قسمت Bevel and Emboss را نیز فعال کنید و تنظیمات آن را مطابق نکات ذیل قرار دهید:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Chisel Hard
 • Depth: 144%
 • Direction: Up
 • Size: 8 px
 • Soften: 0 px
 • تیک گزینه use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: 98º
 • Altitude: 30º
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد
 • Highlight Mode: Overlay با رنگ #۰۳۵b7c  و Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Overlay با رنگ #ff3000 و Opacity: 88%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

 

مرحله سوم

به قسمت Inner Shadow بروید و تنظیمات را مطابق زیر قرار دهید:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد.
 • Angle: -94º
 • Distance: 0 px
 • Choke: 0%
 • Size: 10 px
 • Contour: Cone
 • تیک گزینه Anti-Aliased را فعال کنید.
 • Noise: 11%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله چهارم

تنظیمات قسمت Inner Glow را نیز وارد کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 19%
 • Noise: 61%
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Choke: 1%
 • Size: 10 px
 • Contour: Cone – Inverted
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Range: 50%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله پنجم

گزینه Stain را نیز فعال کنید و تنظیمات آن را مطابق داده‌ های زیر قرار دهید:

 • Blend Mode: Overlay
 • Color: #64ec87
 • Angle: 90°
 • Distance: 19 px
 • Size: 24 px
 • Contour: Half Round
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • تیک گزینه Invert فعال باشد

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله ششم

قسمت Gradient Overlay بسیار مهم است. این قسمت را نیز فعال کنید و تنظیمات آن را با دقت وارد کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Check the Dither box
 • Opacity: 6%
 • Style: Linear
 • Angle: 90º
 • Scale: 60%
 • بر روی گزینه Gradient کلیک کنید و در صفحه‌ای که باز می‌شود تنظیمات زیر را وارد کنید:
  • رنگ #۰۰۰۰۰۰ در موقعیت های ۰% و ۱۰۰%
  • در موقعیت ۰% مقدار Opacity برابر با ۰%
  • در موقعیت ۱۰۰% مقدار Opacity برابر با ۱۰۰%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله هفتم

Outer Glow را نیز فعال کنید و تنظیمات آن را به ترتیب اعمال کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 29%
 • Color: #000000
 • Technique: Precise
 • Spread: 50%
 • Size: 3 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله هشتم

در پایان این قسمت نیز گزینه Drop Shadows را فعال کنید و جزئیات آن را به این شکل اعمال کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • رنگ #۰۰۰۰۰۰
 • Opacity: 95%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: 90°
 • Distance: 5 px
 • Spread: 39%
 • Size: 24 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Noise: 10%

در نهایت بر روی OK کلیک کنید.

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

نتیجه طرح گرافیکی شما تا به اینجا باید به این شکل باشد:

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

ایجاد دومین افکت گرافیتی

مرحله اول

لایه کلمه دوم (For) را انتخاب کنید.

به مسیر Layer > Layer Style > Blending Options بروید و تنظیمات Blending Options را مطابق تصویر زیر قرار دهید.

 • Advanced Blending: 0%
 • Blend if: Grey

Underlying Layer: کلید Alt را پایین نگه دارید و بر روی نشانگر سفید کلیک کنید تا به دو قسمت تقسیم شود. نشانگر سمت چپ را بر روی ۱۵۸ و نشانگر سمت راست را بر روی ۲۱۷ تنظیم کنید.

آموزش ایجاد گرافیت حرفه ای در فوتوشاپ

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله دوم

یک لایه Bevel and Emboss نیز انتخاب کنید و تنظیمات آن را مطابق زیر قرار دهید:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 100%
 • Direction: Up
 • Size: 8 px
 • Soften: 0 px
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد.
 • Angle: 90º
 • Altitude: 30º
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Highlight Mode – Opacity: 0%
 • Shadow Mode: Multiply with color #000000 و Opacity: 50%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله سوم

قسمت Stroke را نیز فعال کنید با این تنظیمات:

 • Size: 1 px
 • Position: Outside
 • Fill Type: Color
 • Color: #000000

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله چهارم

قسمت Inner Shadow را برای این لایه نیز فعال کنید و تنظیمات مربوط به آن را وارد کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد.
 • Angle: -94º
 • Distance: 0 px
 • Choke: 18%
 • Size: 5 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Noise: 11%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله پنجم

برای این لایه گزینه Inner Glow را نیز فعال کنید.

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Noise: 61%
 • Technique: Precise
 • Source: Edge
 • Choke: 1%
 • Size: 4 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased غیرفعال باشد
 • Range: 50%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله ششم

گزینه Drop Shadow را نیز برای لایه دوم با تنظیمات زیر فعال کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • رنگ #۰۰۰۰۰۰
 • Opacity: 956%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد.
 • Angle: 90°
 • Distance: 5 px
 • Spread: 27%
 • Size: 18 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Noise: 17%

سپس در انتهای این قسمت نیز بر روی OK کلیک کنید.

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

نتیجه گرافیکی لایه دوم نیز باید به این شکل باشد.

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

ایجاد سومین افکت گرافیتی

مرحله اول

لایه کلمه سوم (Pedro) را انتخاب کنید.

سپس به مسیر Layer > Layer Style > Blending Options بروید. تنظیمات Blending Options را نیز مطابق زیر قرار دهید:

 • Advanced Blending: 0%
 • Blend if: Grey
 • Underlying Layer: کلید Alt را پایین نگه داشته و با ماوس بر روی نشانگر سفید کلیک کنید تا به دو قسمت تقسیم شود. نشانگر سمت چپ را بر روی ۱۳۹ و نشانگر سمت راست را بر روی ۲۰۱ تنظیم کنید. نشانگر رنگ مشکی را نیز بر روی ۸۰ تنظیم کنید.

آموزش ایجاد گرافیت حرفه ای در فوتوشاپ

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله دوم

گزینه Bevel and Emboss را نیز فعال کنید با تنظیمات زیر:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Chisel Hard
 • Depth: 144%
 • Direction: Up
 • Size: 8 px
 • Soften: 0 px
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: 98º
 • Altitude: 30º
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Highlight Mode: Overlay با رنگ #۱faee3  و Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Overlay با رنگ #ce43db و Opacity: 88%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله سوم

سبک Inner Shadow را نیز برای این قسمت فعال کنید.

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: -94º
 • Distance: 0 px
 • Choke: 0%
 • Size: 10 px
 • Contour: Cone
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • Noise: 11%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله چهارم

گزینه Inner Glow را با تنظیمات زیر فعال کنید:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Color: #dd8925
 • Opacity: 33%
 • Noise: 47%
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Choke: 58%
 • Size: 16 px
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • Range: 50%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله پنجم

تنظیمات Satin را نیز اضافه کنید:

 • Blend Mode: Overlay
 • Color: #f08d18
 • Angle: 90°
 • Distance: 19 px
 • Size: 24 px
 • Contour: Half Round
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • تیک گزینه Invert فعال باشد

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله ششم

یک لایه Gradient Overlay با تنظیمات زیر وارد کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Check the Dither box
 • Opacity: 6%
 • Style: Linear
 • Angle: 90º
 • Scale: 60%
 • بر روی گزینه Gradient Overlay کلیک کنید و سپس این موارد را نیز اعمال کنید:
  • رنگ #۰۰۰۰۰۰ در موقعیت های ۰% و ۱۰۰%
  • در موقعیت ۰% مقدار Opacity برابر با ۰%
  • در موقعیت ۱۰۰% مقدار Opacity برابر با ۱۰۰%

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله هفتم

قسمت Outer Glow نیز با مشخصات زیر فعال کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 29%
 • Color: #000000
 • Technique: Precise
 • Spread: 40%
 • Size: 2 px
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد.

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

مرحله هشتم

و در پایان این قسمت نیز تنظیمات Drop Shadow را مطابق تصویر زیر پر کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • رنگ #۰۰۰۰۰۰
 • Opacity: 96%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: 90°
 • Distance: 5 px
 • Spread: 39%
 • Size: 24 px
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • Noise: 10%

در نهایت بر روی OK کلیک کنید.

 

نتیجه پایانی

شما توانستید یک افکت گرافیتی جذاب و واقعی را در فتوشاپ ایجاد کنید. در این آموزش شما یاد گرفتید چگونه از Layer Style و Blending Option استفاده کنید تا یک متن گرافیتی را در فتوشاپ ایجاد کنید.

آموزش ایجاد گرافیت در فوتوشاپ

 

ایمان

  نوشته‌های مرتبط

  قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  دیدگاه‌ها

  *
  *